نکات اجرایی و مهم دراخذ وام صندوق تعاون

                                                     به نام خدا                            

نکات اجرایی و مهم دراخذ وام صندوق تعاون

 

جناب آقای / سرکارخانم

موسس محترم مدرسه غیردولتی

 

1-     شایسته است پس ازدریافت معرفی نامه حداکثر بمدت یک هفته با هماهنگی شعبه مربوطه نسبت به تکمیل و تحویل مدارک مثبته اقدام نمایید.

2-     چنانچه به کلیه شعب صندوق تعاون استان بدهکار ویادارای اقساط معوقه می باشید دراسرع وقت نسبت به تسویه حساب و پرداخت بدهی های معوقه اقدام سپس پیگیروام مربوطه باشید.

3-     چنانچه به هردلیل نسبت به اخذ وام مربوطه منصرف شدید لازم است دراسرع وقت حداکثر بمدت یک هفته پس ازدریافت معرفی نامه ازاین سازمان مراتب را بصورت مکتوب یا تلفنی به کارشناسی مدارس غیردولتی این سازمان اعلام نمایید

شماره تلفن 2219601-2229673

                    کارشناسی توسعه مدارس غیردولتی

                 سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید