# همایش_وبرگزاری_جلسات

همایش کارشناسان مدارس غیردولتی و آموزشگاههای علمی آزاداستان اصفهان

 همایش کارشناسان مدارس غیردولتی و آموزشگاههای علمی آزاداستان اصفهان درمحل مرکز آموزشی رفاهی شماره 3 برگزار شد . سید حسین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

همایش یکروزه جهت تعیین نرخ شهریه مدارس غیردولتی استان اصفهان

گردهمایی یکروزه کارشناسان توسعه مدارس غیردولتی نواحی و مناطق استان اصفهان با حضور جناب آقای ابوطالبی معاون پشتیبانی و توسعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید