کد طرح های معرفی شده وام کارگاههای زود بازده اقتصادی

                     کد طرح های معرفی شده وام کارگاههای زود بازده اقتصادی       کد طرح نام مجری بانک عامل 329310 احسان نامداری  بانک ملت 389115 احمد آرضی  بانک سپه 1070776 احمد تفویضی ونی  بانک ملت 354180 احمد درخشان پور  بانک سپه 310825 احمد دویستی  بانک ملی 374701 احمد طغیانی  بانک تجارت 354353 احمدرضا فداء بانک سپه 1107831 احمدعلی محسنی‌فرد  بانک صادرات 389186 ارسلان  قندهاری  بانک سپه 372275 اسداله هاشمی  بانک ملت 388744 اشرف  فروزانفر  بانک صادرات 389320 اشرف  قندی  بانک سپه 299530 اشرف السادات هاشمیان  بانک ملی 372417 اشرف السادات هاشمیان  بانک تجارت 389204 اصغر وکیلی  بانک سپه 412442 اعظم  فرشچی  بانک صادرات 385160 اعظم السادات حسینی ابری  بانک ملی 310877 اعظم باطنی پور  بانک ملی 592108 اعظم زاویه  بانک سپه 386101 اعظم یراقی بانک رفاه 372328 اقدس  سمندری  بانک ملت 374860 اکبر بهرامی  بانک تجارت 375243 اکرم یزدان پناه  بانک ملی 360203 الهام نریمانی  بانک ملت 389195 امان اله خانجانی  بانک سپه 473087 امان اله خانجانی  بانک صادرات 385174 امیر پویان فر  بانک ملی 1110479 امیر پویانفر  بانک تجارت

/ 0 نظر / 29 بازدید